Category: Jazz

Staré Pověsti České (Úryvek) - Various - Kde Končí Svět (Na Paměť Jana Palacha) (Vinyl, LP)

9 thoughts on “ Staré Pověsti České (Úryvek) - Various - Kde Končí Svět (Na Paměť Jana Palacha) (Vinyl, LP) ”

  1. rozkázal svolat všechnu þele. Povystoupiv s nimi na místo, odkud vidli do kraje, promluvil k nim takto: „Jiţ si nebudete stýskat, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta zem, kterou jste hledali. ýasto jsem vám o ní mluvil a sliboval, ţe vás do ní uvedu.
  2. Feb 23,  · Jak si lidé z různých končin planety Země představovali stvoření světa? Různě. V této knize je shrnuto více než sto padesát pověstí, evropskými počínaje, přes Asii, obě.
  3. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 10 ALOIS JIRÁSEK ALOIS JIRÁSEK 11 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ II Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se o půdu rozdělili, počali ji vzdělávat. Kde byl les, ten porazili neb ohněm vypražili, mýta klučili, luhy a nivy zkopali, druhého pak léta rádlem zorali.
  4. Kosmas byl kanovník pražského biskupství (stol), velice vzdělaný, vysoká stylistická úroveň textů; kronika psána latinsky, próza prokládána verši, své vyprávění oživuje citáty antických autorů či zábavnými historkami nebo dialogy; rozlišuje bájivá vyprávění starců: zaznamenává staré pověsti.
  5. Na základě lidového vyprávění později začali pověsti zaznamenávat kronikáři a někteří čeští spisovatelé. Podle pověstí, jak je zaznamenal náš první kronikář Kosmas na počátku století, přišli naši předkové do země nikomu nepoddané, zvěří, rybami a ptactvem oplývající.
  6. Staré pověsti české. ISBN: počet stran: vazba: pevná bez přebalu lesklá formát: ,0 x ,0 x 28,0 mm vydáno: leden
  7. Má vlast 6 - Staré pověsti české V rámci projektu jsem se také zaměřila na pověsti z naší dávné minulosti. Poprvé je zaznamenal kronikář Kosmas a z jeho díla pak čerpal Alois Jirásek, jehož zpracování snad všichni známe.
  8. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Hra končí odevzdáním zpráv prvních tří družstev (příp. všech, časově omezeno, ). Počítá se dosa-žený čas a správnost doplněné a vyluštěné zprávy. Na zpáteční cestě se Češi zastavili na mořském břehu, kde končil svět. Tak si to alespoň tenkrát mysleli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *